Budowa domu energooszczędnego – nowe wytyczne od 2017 roku

Data: Lipiec 11, 2017

Od stycznia 2017 roku obowiązują zapisy rozporządzenia, które zakładają, że oddawane do użytku nieruchomości cechować się będą coraz większą energooszczędnością. Dla inwestorów i branży budowlanej przepisy mają ogromne znaczenie – część stosowanych dotychczas rozwiązań będzie musiała iść w zapomnienie, inne mogą zyskać na popularności.

Zmiany w przepisach – kolejne obostrzenia wejdą w życie w roku 2021 – to element szerszej europejskiej polityki, która sprawić ma, że oddawane do użytku budynki będą zbliżać się do rozwiązań zeroenergetycznych. Zakłada to artykuł 9 dyrektywy 2010/31/UE „w sprawie charakterystyki energetycznej budynków”. Mowa w nim o tym, że państwa należące do Unii Europejskiej zapewnią, że do 31 grudnia 2020 roku oddawane do użytku nowe budynki mają być obiektami o niemal zerowym zużyciu energii.

Jeszcze surowsze zasady dotyczą obiektów wykorzystywanych przez władze publiczne i będących ich własnością – tam energooszczędne rozwiązania muszą być wdrożone już do od 31 grudnia 2018 roku. Jednym z etapów tego planu jest zmiana warunków technicznych, jakie spełniać powinny budynki od roku 2017 (określane mianem WT 2017).

Przepisy wymuszające coraz bardziej energooszczędne budownictwo po raz kolejny zmieniają się już właśnie, bo wraz ze styczniem 2017 roku. Wśród wielu wskaźników, które ulegną wtedy zmianie (a właściwie zaostrzeniu) jednym z głównych jest  współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne.

W konsekwencji każdy budujący dom będzie musiał zastosować grubsze niż dotychczas ocieplenie, a okna i drzwi będą musiały wykazać się jeszcze lepszymi parametrami izolacyjnymi. Wszystko po to, by przez ściany, dachy, okna i drzwi „uciekało” jak najmniej ciepła, a ogrzewanie nieruchomości niosło ze sobą jak najmniejsze straty energii.

Od stycznia 2017 roku współczynnik przenikania ciepła (Umax) dla poszczególnych rodzajów przegrody wynosi:

  • ściany zewnętrzne 0,23W/m²K, a docelowo w roku 2021 wynieść ma 0,20W/m²K

  • dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 0,18W/m²K, a docelowo w roku 2021 wynieść ma 0,15W/m²K

  • okna (oprócz połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste 1,10W/m²K, a docelowo w roku 2021 wynieść ma 0,9W/m²K

  • okna połaciowe 1,30W/m²K, a docelowo w roku 2021 wynieść ma 1,10W/m²K

  • parametry przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych określono na poziomie 1,50W/m²K, a docelowo w roku 2021 wynieść ma 1,30W/m²K

  • podłogi na gruncie nie wymagają zmiany wskaźników.