Produkty z wełny skalnej to najlepsza izolacja termiczna i akustyczna

Produkty z wełny skalnej ROCKWOOL to gwarancja niepalnej, wyciszającej i trwałej izolacji termicznej, która zapewni komfort, ciepło i bezpieczeństwo na lata. To najlepsze rozwiązanie do ocieplania i izolowania budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej.

VENTI MAX

Płyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL do izolacji termicznej. Stosowane jako niepalne ocieplenie ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), ścian z elewacją z kamienia, szkła, ścian o konstrukcji szkieletowej, ścian osłonowych, ścian trójwarstwowych, ścian działowych, trójwarstwowych ścian fundamentowych.

Informacje techniczne

Właściwości Opis
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D = 0,034 W/mK
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób
* MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS – WL(P)-AW 0,95 -MU1
Polska Norma EN 13162:2012 + A1 2015
Certyfikat Zgodności CE 1390-CPR-0296/11/P
Atest Higieniczny GUM/199/322/215/2016

Ocieplenie szkieletowej ściany zewnętrznej

Ściana zewnętrzna w konstrukcji szkieletowej poiwnna być ocieplona zgodnie ze schematem zamieszczonym obok, gdzie kolejne warstwy to:
1. Deski elewacyjne lub tynk cienkowarstwowy
2. Wiatroizolacja ROCKWOOL
3. VENTI MAX
4. Płyta wiórowa OSB-3
5. SUPERROCK
6. Folia paroizolacyjna ROCKWOOL
7. Płyta gipsowo-kartonowa