Każdego dnia zmieniają się nurty w nowoczesnym świecie. Zmienia się moda, design przestrzeni, technologie, materiały. Zmieniają się również potrzeby Inwestorów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Państwa nasze domy kanadyjskie budowane są z najlepszych, dostępnych na polskim rynku materiałów. Główną ich cechą jest trwały drewniany szkielet wypełniony najwyższej jakości materiałami izolacyjnymi. Naszą supremacją jest budowa domu energooszczędnego, idealnie spełniającego oczekiwania naszych Klientów.

Współpraca z nami pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze.

 1. Zewnętrzną warstwę izolacyjną w energooszczędnych domach szkieletowych stanowi styropian. W standardzie jego grubość wynosi 10 cm, a każda tafla przylegająca do wiatroizolacji jest ryflowana. Wokół użycia styropianu na elewacjach domów szkieletowych narosło wiele mitów. Sugeruje się, że ściana tak wykonana, nie oddycha, co sprawia, że podnosi się ryzyko zawilgocenia konstrukcji i związanych z tym szkód. Oczywiście przy niewłaściwie wykonanej izolacji styropianowej takie ryzyko może zaistnieć, lecz nie u nas. Opcjonalnie zamiast styropianu ryflowanego stosujemy w ścianie wełnę mineralną.
 2. Zaprawa klejowa
 3. Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowo – szpachlowej
 4. Tynk cienkowarstwowy: struktura baranek lub kornik
 5. Płyta gipsowo – kartonowa (I warstwa) o podwyższonej odporności na działanie ognia, oznaczone symbolem GKF (kolor kartonu jasnoszary, napisy czerwone), z dodatkiem włókna szklanego, przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 70. W pomieszczeniach  o wilgotności powietrza okresowo zwiększonej wodoodporne o podwyższonej odporności na działanie ognia, oznaczone symbolem GKFI (kolor kartonu zielony, napisy czerwone). Grubość płyty 12,5 mm. 
 6. Płyta gipsowo – kartonowa (II warstwa – opcja) o podwyższonej odporności na działanie ognia, oznaczone symbolem GKF (kolor kartonu jasnoszary, napisy czerwone), z dodatkiem włókna szklanego, przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 70. W pomieszczeniach  o wilgotności powietrza okresowo zwiększonej wodoodporne o podwyższonej odporności na działanie ognia, oznaczone symbolem GKFI (kolor kartonu zielony, napisy czerwone). Grubość płyty 12,5 mm.
 7. Przestrzeń instalacyjna wypełniona wełną mineralną (opcja dodatkowo płatna) o grubości 50 mm
 8. Ruszt drewniany o przekroju 50 x 50 mm
 9. Płyta  OSB/3 zawiera ponad 90% drewna. Produkuje się ją ze specjalnie selekcjonowanych pni drzew – tzw. wyrzynów sosnowych, pozyskiwanych przede wszystkim z przecinek pielęgnacyjnych lasów. Drewno to jest okorowane i ze skrawane na prostokątne wióry płaskie, które mają wymiary: długość – 100 – 120 mm, grubość – 0,6 mm i różną szerokość, w zależności od tego, z której części pnia pochodzą. Pasma wiórów w płycie  OSB/3 przebiegają w warstwach zewnętrznych równolegle do długości płyty, a w warstwach wewnętrznych prostopadle. Wysokie parametry techniczne płyty OSB/3 wynikają z zachowania włóknistości drewna, wyrównania wiórów płaskich w warstwach i zazębiania się długich wiórów. Przez natryskiwanie wiórów specjalnym systemem klejowym i emulsją parafinową uzyskuje się dużą odporność płyty na wpływy warunków atmosferycznych. Płyta OSB/3 jest wolna od garbów, pęknięć oraz innych wad wewnętrznych, a obie powierzchnie wykazują jednakową jakość. Dzięki nowoczesnej technologii płyta osiąga parametry porównywalne ze sklejką. Płyta OSB/3 odznacza się stabilnością kształtu, bardzo dobrą odpornością na wpływy warunków atmosferycznych, dobrym tłumieniem dźwięków, łatwą obrabialnością i przetwarzalnością. Mikrostruktura zazębionych ze sobą wiórów zapobiega wyłamywaniu się krawędzi również przy łączeniu ich na gwoździe. Daje również wysoką sztywność odporność na zginanie oraz ścinanie (ważne własności w budownictwie szkieletowym).
 10. Izolacja termiczna wykonana z płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczonej do izolacji termicznej i akustycznej. Grubość izolacji 150 mm
 11. Konstrukcja wykonana z drewna konstrukcyjnego klasy C 24 – zastosowanie w konstrukcjach budowlanych, takich jak domy szkieletowe, konstrukcje dachowe, mokrego drewna, gdzie jest ono ze wszystkich stron obudowane (izolacja, materiały wykończeniowe), skutkuje tym, że nie mając możliwości szybkiego wyschnięcia, ulega ono zaparzeniu i jest podatne na liczne zmiany. Mogą się na nim rozwijać pleśnie i grzyby. Zniszczona zaś drewniana konstrukcja budynku lub jego części może doprowadzić do poważnych problemów dla wykonawcy, inspektora nadzoru i wreszcie samego inwestora.
  Obowiązujące przepisy budowlane wymagają od inwestorów od prawie dwóch lat stosowania na konstrukcje drewna konstrukcyjnego suszonego klasy C24.
  W normie PN-EN338 podane są wartości charakterystyczne wytrzymałości i sztywności różnych klas konstrukcyjnego drewna iglastego i liściastego przy wilgotności odniesienia wynoszącej 12 proc.  Według krajowego Załącznika do EN1995-1-1 wilgotność drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18 proc. w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem i 23 proc. w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. Przekrój belki konstrukcyjnej 60 x 150 mm.

 

 1.     Płyta gipsowo – kartonowa (I warstwa) o podwyższonej odporności na działanie ognia, oznaczone symbolem GKF. Grubość płyty 12,5 mm.
 2.     Masa szpachlowa
 3.     Płyta drewnopochodna OSB o grubości 6 mm
 4.     Masa szpachlowa
 5.     Płyta gipsowo – kartonowa (I warstwa) o podwyższonej odporności na działanie ognia, oznaczone symbolem GKF. Grubość płyty 12,5 mm. 
 6.     Izolacja wykonana z płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczonej do izolacji termicznej i akustycznej. Grubość izolacji 100 mm
 7.     Płyta drewnopochodna OSB o grubości 6 mm
 8.     Konstrukcja wykonana z drewna konstrukcyjnego klasy C 24