Budownictwo energooszczędne

Rosnące ceny surowców energetycznych są powodem, dla którego dom energooszczędny jest jednym z najbardziej aktualnych tematów w budownictwie jednorodzinnym. Zmniejszenie opłat za energię elektryczną oraz cieplną można osiągnąć poprzez minimalizację strat ciepła do otoczenia, stosowanie alternatywnych źródeł ciepła w stosunku do drogich w użytkowaniu pieców gazowych i elektrycznych oraz zainstalowanie systemów automatycznego sterowania budynkiem umożliwiających oszczędne korzystanie z mediów. W niedługim czasie pojawią się również inteligentne liczniki energii będące częścią tak zwanych inteligentnych systemów elektroenergetycznych, pozwalające na optymalne zużywanie elektryczności w ciągu doby.

Energochłonność budynku definiuje wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło E [kWh/(m²∙rok)], który informuje ile energii potrzeba do ogrzania 1 m² powierzchni w ciągu roku. Dla budynku spełniającego polskie normy współczynnik E wynosi 120-180 kWh/(m²∙rok), natomiast o domu energooszczędnym można mówić, gdy wspomniany współczynnik nie przekracza 80 kWh/(m²∙rok). Kolejną ważną wielkością opisującą straty ciepła do otoczenia i pozwalającą określić ilość energii przenikającej przez przegrodę cieplną jest współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²∙K)]. Przykładowo współczynnik U dla ścian zewnętrznych budynku energooszczędnego nie powinien przekraczać 0,2 W/(m²∙rok).

Firma budowlana DomLux wychodząc na przeciw oczekiwaniom Inwestorów wykonuje domy drewniane w trzech technologiach: