Kierownik

Formalnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby kierownik budowy pełnił również rolę inwestora, czy też projektanta. Ważne jest tylko, aby dana osoba ta, czyli inwestor posiadał uprawnienia do pełnienia funkcji zarówno projektanta jak też kierownika.

Zupełnie inaczej jest, kiedy przykładowo kierownik budowy chce też pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Takie połączenie jest zabronione, czyli niemożliwe do zrealizowania, ani technicznie, ani też formalnie. Łączenie roli projektanta, kierownika i inwestora to poważna sprawa, choć realna. Na pewno taka osoba ma sporo pracy. Jest odpowiedzialna za szereg prac, którymi się zajmie na placu budowy. Zdarza się, że wszystko okazuje się nie do opanowania, stąd kierownicy pracujący w tej branży decydują się na nieco zawężony zakres pełnionych funkcji.

Pozostałe